Resource title

Magtens blik - En revitalisering af Luhmann & Foucaults magtanalytik

Resource image

image for OpenScout resource :: Magtens blik - En revitalisering af Luhmann & Foucaults magtanalytik

Resource description

Magt er et pudsigt fænomen. Det er et fænomen, vi alle umiddelbart kender til, et fænomen vi alle lader til at genkende, når vi støder på det. Et fænomen, vi laver undersøgelser af, som vi søger at ’udrede’ og ’indfange’ for derved at kunne kontrollere det, der kontrollerer os. Men magt er også et fænomen, vi ikke synes at kunne begribe. Ikke alene er magt ofte et tabu i kommunikationen, noget vi undlader at tale om – et sprængfarligt fænomen, vi ikke tør nærme os. Men magten er også i sig selv et svært tilnærmeligt fænomen. Det er ikke til at hitte rede i, hvori magten egentlig består. Det er ikke så ligetil at udrede magten. Dette paper tilbyder en måde at iagttage magt på. Det præsenterer en analytik, hvormed det bliver muligt at begribe dette ubegribelige fænomen. Paperet lancerer en teoretisk udfoldelse af magtbegrebet, men antager først og fremmest en analysestrategisk karakter, hvor bidraget er at levere en strategi til, hvordan magt kan iagttages og analyseres. Dens sigte er at fungere som fundament for konkrete magtanalyser af organisationer og ledelsesrelationer. Paperet stiller skarpt på spørgsmålet om, hvordan man kan iagttage socialiteten og kommunikationen med et magtblik. Hvad får man øje på, når man anretter et magtens blik, hvori består et sådant magtblik og hvilken grundproblematik og genstand kaster det af sig?

Resource author

Betina Wolfgang Rennison

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6393

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.