Resource title

Ledelse og tavse værdier - om integritet i praksis

Resource image

image for OpenScout resource :: Ledelse og tavse værdier - om integritet i praksis

Resource description

artikel falder i tre afsnit. Første afsnit arbejder på at vise hvordan den nuværende ledelsespraksis nødvendigvis må bevæge sig mellem to helt fundamentale orienteringer som giver ’ledelse’, lederen og den ledede en grundlæggende mening med sin tilblivelse. Dette afsnit slutter i håbet om at der må være en overensstemmelse mellem den retoriske logos, etos og patos for at undgå at blive forført af et usædvanligt raffineret kunstværk som kan betegnes som et liv der lykkes. Andet afsnit udvikler på baggrund af en historisk læsning af værdibegrebets indholdsmæssige forskydning et begreb om eksistentielle værdier, som på den ene side udtrykker menneskets grundlæggende livsvilkår og på den anden side signalerer de tavse værdier der sikrer virksomhedens bæredygtighed. Artiklen afslutter med et afsnit omkring den praktiske integration af etiske fortællinger baseret i en forudsætning om at forståelse og ånd kan være de bærende komponenter i det organisatoriske fællesskab. Herved gives et bud på, hvordan etikken bør realiseres i organisationen gennem den autonome fortælling, der har sans for det gode liv.

Resource author

Kim Gørtz

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6387

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.