Resource title

Økonomi i universets målestok - Om økonomi i Batailles generelle økonomi

Resource image

image for OpenScout resource :: Økonomi i universets målestok - Om økonomi i Batailles generelle økonomi

Resource description

Til belysning af Batailles såkaldte generelle økonomi redegøres for nogle grundlæggende præmisser for økonomi og for kritikken af dem. Det vises hvordan Bataille inddrager energiens kredsløb gennem univers, natur og samfund i økonomien, ligesom han fastholder det subjektive begær i den indre erfarings perspektiv. Der redegøres for Bataille genrelle økonomi som politisk økonomi, og den sammenlignes med post-moderne begrundelser for hhv. forbrugskapitalisme og begærs kommunisme. Det vises, at Bataille undslipper dem begge, men at den generelle økonomi som politisk økonomi er et modsigelsesfyldt og umuligt projekt.

Resource author

Asger Sørensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6371

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.