Resource title

Nye arbejdsorganisationsformer i de største danske virksomheder - Resultater fra en spørgeskema-undersøgelse

Resource image

image for OpenScout resource :: Nye arbejdsorganisationsformer i de største danske virksomheder - Resultater fra en spørgeskema-undersøgelse

Resource description

Baseret på et sample af de 1000 største danske virksomheder undersøgesforekomsten af nye arbejdsorganiseringsformer i dansk erhvervsliv. Endvidereundersøges det, hvilke virksomheder der typisk implementerer de nye måder atorganisere arbejdet på. Det vises at det primært er virksomheder ikonkurrenceprægede og vidensintensive brancher der gør dette. De nyearbejdsorganiseringsformer implementeres i bundter. Det indikerer at de nyeorganiseringsformer er komplementære. Deres forekomst er endelig tæt korreleretmed forekomsten af resultatløn. Det tyder på at "kontrol"- og "kommitment"-modeller for HRM ikke er modsatrettede, men tværtimod komplementære.

Resource author

Nikolai J. Foss

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6350

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.