Resource title

Beslutnings-, forhandlings- og sprogspil - tre samfundsvidenskabelige analysestrategier

Resource image

image for OpenScout resource :: Beslutnings-, forhandlings- og sprogspil - tre samfundsvidenskabelige analysestrategier

Resource description

Dette arbejdspapir er et forarbejde til et kapitel i bogen ’Socialkonstruktivistiske analysestrategier’ redigeret for Samfundslitteratur af Niels Åkerstrøm Andersen, Anders Esmark og Carsten Bagge Laustsen. Bogen forventes udgivet ultimo 2004.

Resource author

Erik Højbjerg

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6328

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.