Resource title

Abstraction og virkelighedskontakt i økonomisk teori - Hector Estrup og økonomisk metodologi

Resource image

image for OpenScout resource :: Abstraction og virkelighedskontakt i økonomisk teori - Hector Estrup og økonomisk metodologi

Resource description

Med udgangspunkt i debatten mellem Hector Estrup og Hans Keiding iNationaløkonomisk Tidsskrift (1986) diskuteres centrale aspekter af økonomisk metodeog metodologi, specielt hvordan økonomer mener at der kan etableres kontaktmellem modeller og virkelighed, og hvilke implikationer dét har for vurderingen afteorier i økonomi (dvs. økonomisk metodologi).

Resource author

Nikolai J. Foss

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6312

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.