Resource title

Spillets regler - Om strategisk innovation og kreativ markedsviden

Resource image

image for OpenScout resource :: Spillets regler - Om strategisk innovation og kreativ markedsviden

Resource description

Hvordan kan man forklare, at små, nystartede, ressourcesvage virksomheder er i stand til at udfordre og sommetider udkonkurrere store, markedsledende foretagender – ofte med utroligt enkle virkemidler? Som er i stand til at ændre spillets regler på trods af intens konkurrence og høje adgangsbarrierer.Praksis viser, at teknologiske opdagelser, produktmæssig nyskabelse, speciel heldig timing eller særlig passivitet fra konkurrenters side langtfra altid er forklaring nok. Der må med andre ord eksistere en unik innovationsform eller -formel, der kan føre til konkurrencefordele ad helt andre veje! Dette paper præsenterer og diskuterer en sådan anden opfattelse af innovation og viden med fokus på den virksomhed eller iværksætter, som ikke har andet at ty til end idérigdom. Som er nødt til at bryde med spillets regler og betræde helt nye stier for at kunne konkurrere. Det har jeg kaldt strategisk innovation.Konklusionen er, at strategisk innovation frembringes af særlige kompetencer. Kompetencer, som den lille,ressourcemæssigt underlegne virksomhed eller outsiderenhar mindst lige så store chancer for at beherske sometablerede spillere i markedet. Nøglen til strategisk innovationer kreativ markedsviden omsat til ny, overraskendeforretningslogik!

Resource author

Søren Hougaard

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6303

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.