Resource title

Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv - En case-samling

Resource image

image for OpenScout resource :: Indkøbspraksisser I et SCM-perspektiv - En case-samling

Resource description

Dette working paper er en samling af case beskrivelser angående indkøbspraksisser i Danmark.Case-dataene er indsamlede i efteråret 2003 og foråret 2004. Alle beskrivelser er validerede af dedeltagende virksomheder. I den oprindelige undersøgelse var 10 virksomheder repræsenterede,men én af case-virksomhederne valgte desværre at trække sig ud af undersøgelsen på grund afmeget store ændringer i virksomhedens grundlag. Dette ændrer dog ikke det samlede billede af,at indkøbspraksisserne i virksomhederne er i opbrud. Indkøbet bliver i stadig stigende grad opfattetsom en vigtig brik til strømlining af forsyningskæden "upstream" mod råvareleverandørerne.En egentlig case-analyse vil kunne findes i kommende publikationer af de tre forfattere.Case beskrivelserne er en vigtig del af datagrundlaget i projektet "Indkøbspraksisser i et SCMperspektiv",der er finansieret af Center for Underleverandører i Herning. Dataene er hovedsageligtilvejebragt via interviews med indkøbsansvarlige i de pågældende case-virksomheder. I denforbindelse vil vi gerne rette en stor tak til de personer og virksomheder, der velvilligt har stilletsig til rådighed med indsigt i de processer, der strukturerer dagens indkøb.Når vi har valgt at udgive beskrivelserne i et working paper og ikke blot lade dem samle støv i enskuffe som datagrundlag for videnskabelige publikationer, er det fordi, vi håber, at beskrivelsernekan inspirere andre end os selv, eksempelvis virksomheder og nuværende og kommende studerendemed interesse i indkøbspraksisser.Nøgleord: sourcing, indkøb, underleverandører, segmentering af indkøb

Resource author

Martin Helbo, Jesper Jakobsen, Britta Gammelgaard

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6290

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.