Resource title

VARTOTOJU LOJALUMO FORMAVIMAS: RYSIU MARKETINGO ASPEKTAI

Resource image

image for OpenScout resource :: VARTOTOJU LOJALUMO FORMAVIMAS: RYSIU MARKETINGO ASPEKTAI

Resource description

Straipsnyje pateikiami ir teoriškai analizuojami įvairūs ryšių marketingo mokyklos atstovų požiūriai į vartotojų lojalumą bei jo formavimą. Aptariami įvairių požiūrių atstovų išskiriami veiksniai, darantys įtaką vartotojų elgsenai ir lojalumui. Vėliau pateikiama išskirtų veiksnių poveikio vartotojų lojalumo formavimui logika.

Resource author

Lina Pileliene

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

lt

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/14/110.pdf

Resource license

CC BY-NC-SA