Resource title

Over de werking van het recht

Resource image

image for OpenScout resource :: Over de werking van het recht

Resource description

In deze cursus wordt het toepassen van rechtsregels op feiten behandeld. U leert een aantal begrippen kennen die u nodig hebt om te gaan inzien wat er bij toepassing van rechtsregels op feiten nu precies gebeurt. Daarna wordt behandeld welk recht, het oude of het nieuwe, van toepassing is op de rechtsgevolgen van rechtsfeiten die zich vóór de invoering van nieuw recht hebben voorgedaan.

Resource author

Resource publisher

No publisher

Resource publish date

2007-09-24T12:42:52

Resource language

nl

Resource content type

text/html

Resource resource URL

http://www.opener.ou.nl/rechtswetenschappen/over-de-werking-van-het-recht

Resource license

Copyright Open Universiteit Nederland. This work is licensed under a Creative Commons License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/