Resource title

Tietokoneen peruskäyttö

Resource image

image for OpenScout resource :: Tietokoneen peruskäyttö

Resource description

Tässä kurssimateriaalissa käydään läpi tietokoneen käyttöönoton ja käytön perusteet. Aiheissa ei mennä syvällisempiin selvityksiin, vaan tarkoituksena on tarjota tietokoneen peruskäytön edellyttämät perustiedot.

Resource author

Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Resource publisher

Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Resource publish date

2006-11-23T11:52:40

Resource language

fi

Resource content type

zip

Resource resource URL

http://monet.informatik.rwth-aachen.de/giotto/tietokoneen_peruskaytto.zip

Resource license

Free uncommercial use, commercial use just with specific agreement