Resource title

Tietoturvasuunnitelma

Resource image

image for OpenScout resource :: Tietoturvasuunnitelma

Resource description

Tällä opintojaksolla tarkastellaan pienyritysten tietoturvallisuuden kehittämistä. Kohderyhmänä ovat yritykset, joilla ei ole omaa tietoturvan kehittämissuunnitelmaa ja riittäviä resursseja erityisesti teknisen tietoturvallisuustason parantamiseksi. Opintojaksolla pyritään tarjoamaan pienyrityksille soveltuvia, suhteellisen helposti hallittavia ja kustannustehokkaita tietoturvan kehittämisen apuvälineitä.

Resource author

OILI Project, Jyväskylän Yliopisto

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

fi

Resource content type

application/msword

Resource resource URL

http://monet.informatik.rwth-aachen.de/giotto/Tietoturvasuunnitelma.doc

Resource license

Free uncommercial use, commercial use just with specific agreement