Resource title

Tietoturva

Resource image

image for OpenScout resource :: Tietoturva

Resource description

Tällä opintojaksolla tarkastellaan pienyritysten tietoturvallisuuden kehittämistä. Kohderyhmänä ovat yritykset, joilla ei ole omaa tietoturvan kehittämissuunnitelmaa ja riittäviä resursseja erityisesti teknisen tietoturvallisuustason parantamiseksi. Opintojaksolla tarkastellaan, miten yrityksen tiloja ja henkilöstön käsittelemiä tietoja voidaan suojata, sekä miten tietoteknisten laitteiden tietoturvaa voidaan parantaa. Opintojaksolla käsitellään tiedostojen nimeämis- ja kansioiden tallentamiskäytäntöjä, tietojen varmistamista yksittäisistä työasemista, PDA -laitteista sekä ohjelmistoista. Lisäksi tarkastellaan Internetin turvallisempaa käyttämistä. Opintojaksolla pyritään tarjoamaan pienyrityksille soveltuvia, suhteellisen helposti hallittavia ja kustannustehokkaita tietoturvan kehittämisen apuvälineitä.

Resource author

Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Resource publisher

Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Resource publish date

2006-11-23T11:52:40

Resource language

fi

Resource content type

zip

Resource resource URL

http://monet.informatik.rwth-aachen.de/giotto/tietoturva.zip

Resource license

Free uncommercial use, commercial use just with specific agreement