Resource title

Tietotekniikka liiketoiminnassa

Resource image

image for OpenScout resource :: Tietotekniikka liiketoiminnassa

Resource description

Tämän opintojakson aiheena on tietotekniikan käyttö pienyritysten liiketoiminnassa. Tarkastelun kohteena ovat yritykset, joilla ei ole suunnitelmaa siitä, kuinka tietotekniikkaa tullaan liiketoiminnassa hyödyntämään eikä riittäviä resursseja tällaisen suunnitelman laatimiseen. Tässä materiaalissa paneudutaan tieto- ja viestintätekniikan tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtämiseen, hyödyntämiseen ja käyttöönottoon erityisesti pienten yritysten näkökulmasta. Lähtökohtana on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen tietotekniikan avulla tavoitteena löytää tietotekniikasta kilpailuetua ja liiketoiminnallisia hyötyjä. Materiaalissa perehdytään siihen miten yrityksen tietotekniikkaa voidaan kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Opintojaksolla esitellään tietotekniikan käyttömahdollisuuksia yrityksen toiminnan eri osa-alueilla ja pyritään antamaan edellytykset tietotekniikasta saatavan hyödyn arvioimiseksi. Lisäksi pyritään tarjoamaan käytännön toimenpiteitä tietotekniikan paremman hyödyntämisen tueksi.

Resource author

OILI projekti

Resource publisher

Tietotekniikan tutkimusinstituutti

Resource publish date

2006-11-23T11:52:40

Resource language

fi

Resource content type

zip

Resource resource URL

http://monet.informatik.rwth-aachen.de/giotto/tietotekniikka_liiketoiminnassa.zip

Resource license

Free uncommercial use, commercial use just with specific agreement