Resource title

Tietokoneen peruskäyttö

Resource image

image for OpenScout resource :: Tietokoneen peruskäyttö

Resource description

Tässä kurssimateriaalissa käydään läpi tietokoneen käyttöönoton ja käytön perusteet. Aiheissa ei mennä syvällisempiin selvityksiin, vaan tarkoituksena on tarjota tietokoneen peruskäytön edellyttämät perustiedot.

Resource author

OILI Project, Jyväskylän Yliopisto

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

fi

Resource content type

application/msword

Resource resource URL

http://monet.informatik.rwth-aachen.de/giotto/tietokoneen_peruskaytto.doc

Resource license

Free uncommercial use, commercial use just with specific agreement