Resource title

Hoe gaan buurlanden om met de vrijheid van onderhandelen

Resource image

image for OpenScout resource :: Hoe gaan buurlanden om met de vrijheid van onderhandelen

Resource description

In deze lezing in de open leergang methodologie van het privaatrecht gaat het om de totstandkomingsfase van overeenkomsten en over de fase die daaraan voorafgaat: de onderhandelingsfase. Hoe staat het rechtens met de vrijheid van contracteren en onderhandelen? Wanneer zijn partijen in deze voorfase reeds gebonden?

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/489/5/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.