Resource title

Hoe is de cursus CP opgezet en voor wie

Resource image

image for OpenScout resource :: Hoe is de cursus CP opgezet en voor wie

Resource description

Interview met de cursusontwikkelaar van de cursus Cultuurpsychologie over de didactische ontwikkeling van de cursus. Aan de orde komen de opbouw van het cursusmateriaal, de leerdoelen, studietaken en de feedback daarop, begeleiding, en de rol van medestudenten binnen de cursus. Daarnaast is er aandacht voor de manier van tentaminering en de actualisering van het tentamen.

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/450/3/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.