Resource title

De zwarte driehoek

Resource image

image for OpenScout resource :: De zwarte driehoek

Resource description

Het grensgebied van Tsjechi?, Polen en voormalig Oost-Duitsland heeft de twijfelachtige eer ??n van de meest vervuilde gebieden in Europa te zijn. Een concentratie van industri?le activiteiten, steden alsmede de winning en het gebruik van bruinkool heeft in dit gebied geleid tot een desastreuse luchtkwaliteit. De effecten hiervan strekken zich uit over grote delen van Europa. Sinds de politieke omwenteling in Oost-Europa is samenwerking met West-Europese landen mogelijk, maar het milieubelang is in de internationale arena toch vaak ondergeschikt aan problemen op economisch en sociaal vlak.

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/41/0/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.