Resource title

De Noordzee

Resource image

image for OpenScout resource :: De Noordzee

Resource description

De milieuproblemen in en rondom de Noordzee zijn complex. Waarom zijn bepaalde problemen op de politieke agenda gekomen en hoe worden ze aangepakt? Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen spelen naast wetenschappelijke feiten vooral ook maatschappelijke aspecten een rol. Economisch en politieke belangen staan hierbij op het spel. Een duurzaam beheer van de Noordzee lijkt alleen mogelijk door onderhandelingen en afspraken op internationaal niveau, want de Noordzee is nu eenmaal van iedereen en niemand.

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/40/0/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.