Resource title

Nature of management accounting

Resource image

image for OpenScout resource :: Nature of management accounting

Resource description

In een serie videoclips over het doen van onderzoek heeft prof dr Chris Chapman een presentatie gegeven over het doen van kwalitatief onderzoek. Vragen die hij daarbij aan de orde stelt, zijn: Wat houdt dat in, wat kunnen we er mee en wat niet. Chapman vergelijkt kwalitatief onderzoek met kwantitatief onderzoek en komt tot de slotsom dat de ene aanpak niet beter is dan de andere. Voor beide geldt dat ze bruikbaar zijn voor bepaalde doelen en voor andere niet. Als je al een voorkeur hebt, moet je bereid zijn die met een kritische blik te beschouwen en zo nodig ter discussie te stellen, zo vindt Chapman

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/358/5/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.