Resource title

How can scientific knowledge be acquired

Resource image

image for OpenScout resource :: How can scientific knowledge be acquired

Resource description

In een serie videoclips over het doen van onderzoek heeft prof dr Tom Groot een presentatie gegeven over het doen van kwantitatief onderzoek. Vragen die hij daarbij aan de orde stelt zijn: Wat houdt kwantitatief onderzoek in, wat kunnen we er mee en wat niet. Prof. Groot is het niet eens met degenen die kwantitatief onderzoek zien als d? manier van onderzoek doen net zo min als het eens is met degenen die dat vinden van kwalitatief onderzoek.Beide hebben hun sterke maar ook hun zwakke kanten. Als een van de pijnpunten aan de kwantitatieve benadering noemt hij het meten van constructen. Concreet stelt hij zich de vraag naar de bruikbaarheid van een construct dat 20 of meer jaren geleden is bedacht. Groot constateert dat het onderzoekers vaak ontbreekt aan reflectie over hun onderzoeksmethoden en geeft een aantal punten aan waarop die reflectie zou plaats kunnen vinden.

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/357/3/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.