Resource title

Werkloosheid en macroeconomie

Resource image

image for OpenScout resource :: Werkloosheid en macroeconomie

Resource description

Het werkloosheidsvraagstuk in Nederland wordt geanalyseerd vanuit een macro-economisch gezichtspunt. Hierbij worden termen als o.m. beroepsbevolking, conjuncturele en structurele werkloosheid van naderbij beschouwd.

Resource author

Resource publisher

Open Universiteit, Open Universiteit

Resource publish date

Resource language

nl

Resource content type

video/quicktime

Resource resource URL

http://ipo.r2.itunesu.ou.s3.amazonaws.com/325/0/appletv.m4v

Resource license

Open Universiteit. All rights reserved.